Vælg en veluddannet akupunktør

Stil store krav til din akupunktør!

Der stilles ingen krav til at udøve akupunktur i Danmark, og enhver må praktisere.

Derfor vil vi give dig 6 gode grunde til at vælge en akupunktør, som er medlem af Praktiserende Akupunktører.

En PA-godkendt akupunktør:

 1. Skal leve op til højere faglige og specifikke uddannelseskrav end i andre brancheforeninger for akupunktører.
 2. Bliver kontinuerligt efteruddannet med henblik på at blive autoriseret som akupunktør.
 3. Uddannes kontinuerligt i patientsikkerhed, herunder førstehjælp, hygiejne og sikkerhedsprocedurer.
 4. Skal leve op til foreningens høje krav til "god klinisk praksis", som er udførligt beskrevet i vores Etiske Retningslinjer.
 5. Giver dig mulighed for at opnå tilskud fra sygeforsikringen danmark eller private sundhedsforsikringer.
 6. Du har mulighed for at opnå erstatning og har en klagemulighed over behandlingen.

Du finder en PA-godkendt akupunktør i hele Danmark.

Ligemeget om du bor på Fyn, Jylland eller Sjælland, i de store byer København, Århus, Odense, Aalborg eller Hjørring, i mindre provinsbyer eller ude på landet - så kan du altid finde en PA-godkendt akupunktør tæt på din bopæl.

Tilskud til din behandling

Når du vælger en PA-godkendt akupunktør, kan du få tilskud til behandlingen fra sygeforsikringen danmark og de fleste private og arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer.

Hvordan foregår en akupunkturbehandling?

Akupunktur er behandling med indsættelse ultratynde nåle. Læs mere om, hvordan det foregår, og hvilke reaktioner, du kan forvente ved behandlingen.

Sygdomme og symptomer

Der er en lang række symptomer og lidelser, hvor akupunktur har god dokumenteret effekt. Vi har præsenteret en række af de mest almindelige.

Når du vælger at få akupunkturbehandling hos et medlem af Praktiserende Akupunktører, er det din sikkerhed for at akupunktøren lever op til God klinisk praksis

”God klinisk praksis” er et regelsæt, som dækker over patientsikkerhedsmæssige, lovgivningsmæssige og etiske krav. 

Alle de praktiserende akupunktører skal udføre behandling af patienter i overensstemmelse med god klinisk praksis. Derfor kan du forvente følgende af din akupunktør:

 • Overholdelse af tavshedspligt samt persondataforordningen (GDPR).
 • Der laves journalføring og indhentes samtykke fra dig før behandling igangsættes.
 • Korrekt etisk adfærd over for patienter og pårørende.
 • En patientsikkerhedsmæssig forsvarlig klinisk praksis. 
 • Hygiejnemæssige krav overholdes.
 • Løbende efteruddannelse, herunder også førstehjælp.
 • Du kan læse det samlede sæt Etiske Retningslinjer, som alle de praktiserende akupunktører skal overholde her.

VIDSTE DU AT....

Der er dokumenteret og stor evidens for virkning af akupunkturbehandling inden for en lang række lidelser?

Der er mulighed for at få afhjulpet en lang række symptomer og lidelser, når du vælger en akupunktør med en lang og grundig uddannelse?

Find en behandler der kan hjælpe.

Hvor finder du en PA-godkendt akupunktør?

Du kan finde en PA-godkendt akupunktør nær ved din bopæl, uanset, hvor du bor. Vi har mere end 500 PA-godkendte medlemmer fordelt i landet. Alle er klar til at hjælpe dig. Indtast postnummeret på den nærmeste større by for at se, hvem du kan få hjælp hos.