Din garanti for patientsikkerhed og kvalitet

Når du vælger at få akupunkturbehandling hos et medlem af Praktiserende Akupunktører, er det din sikkerhed for at akupunktøren lever op til God klinisk praksis

”God klinisk praksis” er et regelsæt, som dækker over patientsikkerhedsmæssige, lovgivningsmæssige og etiske krav. 

Alle de praktiserende akupunktører skal udføre behandling af patienter i overensstemmelse med god klinisk praksis. Derfor kan du forvente følgende af din akupunktør:

  • Overholdelse af tavshedspligt samt persondataforordningen (GDPR).
  • Der laves journalføring og indhentes samtykke fra dig før behandling igangsættes.
  • Korrekt etisk adfærd over for patienter og pårørende.
  • En patientsikkerhedsmæssig forsvarlig klinisk praksis. 
  • Hygiejnemæssige krav overholdes.
  • Løbende efteruddannelse, herunder også førstehjælp.
Når du vælger en PA-godkendt akupunktør, kan du være sikker på at vælge en behandler, der har sit faglige håndværk i orden og samtidig har din sikkerhed og dit helbred i fokus.
En PA-godkendt akupunktør skal efterleve en række krav for at være medlem, og det er din sikkerhed for et godt behandlingsforløb.
Vi har herunder samlet en række informationer, som kendetegner en PA-godkendt akupunktør.

Forsikringsselskaber og Sygeforsikringen ”danmark”

De fleste forsikringsselskaber dækker enten delvist eller fuld ud dine behandlinger. Din akupunktør er klar til at hjælpe dig med at finde ud af hvordan du gør det.

Sygeforsikringen danmark giver tilskud til akupunktur.

Læs mere om dine tilskudsmuligheder her.

RAB registrering

I 2003 indførte man i Danmark en registreringsordning for alternative behandlere. Ordningen kaldes i daglig tale RAB-ordningen.

For at blive RAB (Registreret Alternativ Behandler) skal behandleren have gennemført en uddannelse af minimum 660 timers varighed.

Alle medlemmer af Praktiserende Akupunktører er RAB-registrerede som akupunktører.

RAB-ordningen er beskrevet i en lovbekendtgørelse, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med overholdelse.

Du kan læse mere om ordningen på Styrelsen for patientsikkerhed.

Yderst veluddannet

En PA-godkendt akupunktør er veluddannet i akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin.

Praktiserende Akupunktører har løbende udvidet vores grunduddannelse til akupunktør, som i dag skal udgøre samlet 3699 timer med både teori og kliniske timer.

Uddannelsens indhold omfatter både akupunkturfaglige discipliner og vestlig anatomi, fysiologi og sygdomsforståelse.

Erhvervsansvarsforsikring

PA-godkendte akupunktører har en omfattende erhvervsansvarsforsikring, der dækker såvel behandlingsskader ved akupunkturbehandling, som tilskadekomst som besøgende i klinikken.

Etiske retningslinier

En PA-godkendt akupunktør er underlagt regler om god klinisk praksis, som er beskrevet i foreningens etiske retningsliner.

Alle foreningens akupunktører skal kontinuerligt holde sig opdateret i disse retningslinjer ved test og ved at gennemgå undervisning.

Sterile engangsnåle og stort hygiejne fokus

En PA-godkendt akupunktør anvender udelukkende sterile engangsnåle, og arbejder efter de hygiejniske principper for god klinisk praksis.

Alle medlemmer er opdateret i at følge de almindelige retningslinjer for smittereduktion, som defineres af Statens Serum Institut.

Efteruddannelse

En PA-godkendt akupunktør er forpligtet til fortløbende at efteruddanne sig og gennemgå minimum 48 timers efteruddannelse pr. 3. år.

Førstehjælp og hjertemassage

PA-godkendte akupunktører gennemgår hvert 2. år kursus i Førstehjælp og hjertemassage.

Højt niveau af Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære

Er veluddannet i anatomi, fysiologi og sygdomslære samt kendskab til almindelige medicinpræparater svarende til det samme antal undervisningstimer for fx sygeplejersker og fysioterapeuter.

Find en behandler der kan hjælpe.

Hvor finder du en PA-godkendt akupunktør?

Du kan finde en PA-godkendt akupunktør nær ved din bopæl, uanset, hvor du bor. Vi har mere end 500 PA-godkendte medlemmer fordelt i landet. Alle er klar til at hjælpe dig. Indtast postnummeret på den nærmeste større by for at se, hvem du kan få hjælp hos.