Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter indeholder formål og principper for foreningen. Vedtægterne vedtages af generalforsamlingen, og kan alene ændres, når et flertal af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer en ændring.

Seneste vedtægtsændring er sket ved den ordinære generalforsamling i marts 2023.

Forslag til vedtægtsændringer kan ske på følgende måde:

  • Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne.
  • Medlemmer fremsender skriftligt et ændringsforslag til foreningens formand minimum 3 uger før afholdelse af ordinær generalforsamling.

Indkomne forslag skal fremgå af udsendt dagsorden for ordinær generalforsamling, og skal sættes til afstemning.

Praktiserende Akupunktørers Etisk/Juridiske Råd har et særskilt sæt vedtægter.

Alle medlemmer af Praktiserende Akupunktører følges et sæt etiske retningslinjer, som er udarbejdet af Etisk/Juridisk Råd.

Du finder vedtægter og etiske retningslinjer her:

Find en behandler der kan hjælpe.

Find en PA-godkendt behandler

Du kan i hele landet finde en PA-godkendt akupunktør nær dig.

Vi er drevet af ønsket om at give patienter sundhedsfremme og lindrende behandling - kort sagt en bedre hverdag