Etisk/Juridisk Råd

Etisk Råd er et demokratisk valgt organ, der vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

Etisk Råd arbejder uafhængigt af Praktiserende Akupunktører’s bestyrelse.

Etisk Råd består af 3 veluddannede akupunktører der efter relevans henter sagkyndig udtalelse fra lægefaglig eller juridisk hånd.

Etisk Råd varetager følgende opgaver:

  • Fremme den etiske standard hos medlemmer af PA, og sikre kendskabet til og håndgribeligheden af de etiske retningsretningslinjer.
  • Vejlede og give udtalelser omkring etiske spørgsmål.
  • Håndtering af klagesager fra patienter over behandling eller behandler.
  • Håndtering af klager over afvisning af medlemsoptagelse.

De etiske retningslinjer, som alle medlemmer af Praktiserende Akupunktører arbejder efter kan læses her.

Foreningens valgte medlemmer af Etisk/Juridisk Råd er:

Formand Hans Erik Foldberg.

Bettina Koch.

Jon Bannbers.

Kontakt Etisk/Juridisk Råd

Rådet tilstræber en hurtig behandling af alle sager. Henvendelsen går udelukkende til Etisk Råd. Gå til kontaktformular til Etisk Råd.

Vedtægter for Etisk/Juridisk Råd

Etisk/Juridisk Råd arbejder ud fra følgende vedtægter og forretningsorden for behandling af alle sager.

Etiske Retningslinjer

De etiske retningslinjer styrker god akupunkturpraksis og fremmer et tillidsfuldt samarbejde mellem akupunktører, patienter, kollegaer og det omgivende samfund.

Akupunktører, der er medlem af PA arbejder altid FOR at sikre dig i din behandling. Højt uddannelsesniveau og store krav efterleves altid. Så er du sikker når du går til akupunktør!