Persondatapolitik i Praktiserende Akupunktører

PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRERS PERSONDATAPOLITIK 

Her beskriver vi, hvad vi bruger dine data til, og hvilke rettigheder du har.

Du kan læse, hvilke typer persondata, PA behandler om dig. Herunder formålet med databehandlingen, samt hvordan vi behandler dine persondata.

Når du bruger vores hjemmeside, skal du aktivt acceptere og definere brugen af cookies, og hvordan de må anvendes.

Læs herunder i kort version mere om dine rettigheder, foreningens anvendelse af dine persondata samt hvad dansk lov siger om persondatabehandling.

Du kan herunder også læse den fulde beskrivelse af PA's persondatabehandling.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

 • Du har ret til at få indsigt i de persondata, PA har om dig.
 • Du har ret til at få rettet dine persondata.
 • Du har ret til at få slettet persondata, hvis det ikke kolliderer med anden lovgivning.
 • Du har ret til at begrænse PA’s brug af dine persondata.
 • Du har ret til at få overført dine persondata.
 • Du har ret til at klage over databehandlingen.

Du har ikke ret til få slettet persondata, som dansk lov kræver opbevaret i en given periode.

Har du spørgsmål, eller mener du, PA behandler dine data i strid med GDPR, kontaktes foreningen på: info@aku-net.dk.

I det daglige er det den til enhver tid valgte bestyrelse, der skal administrere PA’s persondatapolitik.

Foreningen har altid en valgt GDPR-ansvarlig kontaktperson.

PA BEHANDLER DISSE TYPER PERSONDATA

Almindelige kontaktinformationer (dvs.: navn, adresse, telefonnummer, mail, evt. kliniknavn/CVR-nr., evt. medlemsnummer samt gruppering af medlemstype, evt. eksamensnummer). 

Disse persondata bruges til:

 • Kontakt til medlemmer.
 • Kontakt til ansøgere af medlemskab.
 • Kontakt til kursister på foreningens udbudte kurser.
 • Kontakt til hjemmesidens besøgende, der anvender sidens kontaktformularer.
 • Lovpligtig offentliggørelse på foreningens hjemmeside af alle RAB-godkendte medlemmer af foreningen.
 • Fremsendelse af information og nyheder fra PA, hvis dette er valgt.
 • Administration af anliggender i forhold til den kollektive erhvervsansvarsforsikring.
 • Administration af kontingentopkrævning samt restancer.
 • Administration af tilmeldinger til generalforsamling, temadage, kursusbeviser, skriftlig eksamen og andre arrangementer, der foranlediges af PA.
 • Oprettelse af fakturaer ved køb af medlemskab, kurser m.v.

Disse persondata slettes, når formålet med opbevaring ophører, og for medlemmer 6 måneder efter udmeldelse af PA. Persondata, der lovpligtigt skal opbevares længere tid følger loven (eksempelvis kontaktoplysninger på fakturaer, samt restancer i regnskabet).

Uddannelses- og efteruddannelsesdokumentation (disse indeholder minimum navn, og også evt. cpr-nummer).Disse bruges til:

 • Godkendelse af et kommende medlems opfyldelse af optagelseskrav ved ansøgning om medlemskab af PA.
 • Sikre overholdelse af bestemmelser om efteruddannelse.
 • Sikre overholdelse af førstehjælpsopdatering.
 • Berigtigelse over for myndigheder.

Disse data slettes ved udmeldelse af PA, men opbevares så længe medlemskab opretholdes.

CPR-nummer opbevares for alle medlemmer, der ikke har et CVR-nummer. Dette anvendes til lovpligtig årlig indberetning af medlemskontingent til Skat.

Disse persondata slettes 6 måneder efter udmeldelse af PA, men opbevares så længe medlemskab opretholdes.

HVAD ER GDPR?

”GDPR” står for General Data ProtectionRegulation. 

GDPR er EU's regulativ til beskyttelse af persondata, som blev indført den 25. maj 2018. Regulativet indeholder nye og skærpede krav til alle virksomheder og foreninger i forhold til at beskytte deres kunders eller medlemmers persondata. Det er Datatilsynet, der er myndighed for lovgivningen i Danmark.

Der kan være anden dansk lovgivning, der har forrang for GDPR, og i så fald skal dansk lov overholdes. 

Du kan læse mere om GDPR, EU's nye forordning om persondatabeskyttelse, som trådte i kraft den 25. maj 2018, og hvad den betyder for dig som medlem. 

Klik på link til GDPR 

Find en behandler der kan hjælpe.

Find en akupunktør tæt på dig

Du kan finde en akupunktør tæt på din bopæl i hele Danmark.