Sådan foregår akupunktur

Når du opsøger en akupunktør, vil akupunktøren starte med at stille dig en række spørgsmål om din helbredsmæssige tilstand.

Det kan dække over fx dine tidligere lægebesøg, andre behandlinger og undersøgelser hos speciallæger eller på hospital, dine symptomer, søvnrytme, kost, livsstil, kropsfunktioner, m.v.

Akupunktøren vil derudover ofte anvende en eller flere diagnosemetoder til at danne sig et helhedsindtryk. Dette kan være fx at mærke din puls, se på din tunge eller ved at mærke på dele af kroppen.

Disse informationer anvender akupunktøren til at stille en akupunkturfaglig diagnose, som danner baggrund for valget af akupunkturpunkter og behandlingsmetode.

Du vil blive informeret om behandlingen, og samtykke den, før den sættes i gang.

Selve behandlingen

Selve behandlingen foregår efterfølgende ved, at du lægger dig på en briks, og akupunktøren udfører den valgte behandling.

Når de sterile engangsnåle bliver sat i, vil du typisk kunne mærke et lille prik eller en svag smerte ved selve indstikket. Føler du decideret smerte, når sålen er sat i, skal du gøre akupunktøren opmærksom på dette.

Nålene sidder typisk placeret mellem 20 og 40 minutter.

Mens du ligger med nålene, kan du opleve afslappethed, lettelse, varmefornemmelse, tørst eller træthed. Efter behandlingen kan du opleve reaktioner, som fx føle dig mere træt end vanligt, eller mere energifyldt, ændret afføringsmønster, kraftigere lugt af urin, afføring og sved, øget kropssekretion og ændring i humør.

I sjældne tilfælde kan opleves egentlige bivirkninger, som du kan læse om under ”Bivirkninger”. 

Oplevelsen og reaktionerne er altid meget individuelle, og det er ganske almindeligt, at de nævnte gener og ubehag slet ikke forekommer, hverken under eller efter behandlingen.

Husk altid ved det næste besøg hos din akupunktør at fortælle, hvilke reaktioner, du evt. har oplevet siden det sidste besøg.

Hvis du oplever reaktioner eller bivirkninger efter en behandling, vil vi altid råde dig til at kontakte din akupunktør, hvis du er usikker på, om reaktionen kan være forårsaget af akupunkturbehandlingen.

"Akupunktur kan hjælpe mod en række andre symptomer end smerter. Hør din akupunktør, om du også kan få hjælp."

Hvor mange behandlinger, skal du have?

Dette spørgsmål stilles ofte til akupunktøren.

Det er meget individuelt, hvor mange behandlinger, der skal til, for at opnå det bedst mulige resultat.

Dertil afhænger antallet af behandlinger af, hvilken sygdom eller symptomer, du bliver behandlet for, samt om det er kroniske eller akutte tilstande.

Det er derfor helt det samme, som du også ofte oplever, når du spørger din læge eller andre terapeuter om varigheden af et forestående behandlingsforløb.

Din praktiserende akupunktør kan derfor sjældent give dig en ”stensikker” prognose for dette. Dog bør du som udgangspunkt opleve, at der sker fremgang efter hvert besøg.

Find en behandler der kan hjælpe.

Find en PA-godkendt akupunktør

Du kan finde en veluddannet akupunktør i hele Danmark. Søg efter en PA-godkendt akupunktør tæt på dig.

Vi er drevet af ønsket om at hjælpe patienter med at få den bedst mulige hverdag.