Bivirkninger og reaktioner af behandling

Alle behandlinger har til formål at lindre eller afhjælpe de symptomer eller gener, som du har henvendt dig med. 

Langt de fleste klienter oplever under og efter behandlingen velvære og en rar fornemmelse i kroppen, samt øget energi og bedre søvn. 

I lighed med enhver anden behandling, kan der dog også under eller efter en behandling forekomme reaktioner, der er generende eller ubehagelige. Ubehagelige - eller måske direkte uønskede reaktioner - kaldes bivirkninger.

For samtlige behandlingsformer, din akupunktør anvender, gælder dette:

Din krop stimuleres af behandlingerne til øget udskillelse af ophobede affaldsstoffer.

Dette kan hos nogle mennesker medføre gener og ubehag, i form af fx:

  • øget sekretion af lugt fra af kropsvæsker (sved, urin, afføring)
  • træthed
  • øget flåd fra næse eller øjne
  • let hovedpine, kvalme, svimmelhed
  • opblussen af tidligere symptomer

Mange oplever, at det er gavnligt at drikke lidt ekstra vand samme dag og dagen efter behandlingen, hvorved disse reaktioner reduceres.

Der er ved akupunkturbehandling ligeledes en risiko for, at der under eller efter en behandling kan opstå utilsigtede hændelser, der medfører ubehag eller skade.

Se risikoprofil af indberettede bivirkninger ved akupunktur nederst på siden.

Forholdsregler

Skulle du opleve uhensigtsmæssige bivirkninger under eller efter behandlingen, oplys straks din akupunktør omkring dette. 

Akupunktøren vil handle forsvarligt derefter og ved alvorlige tilfælde ringe efter en ambulance. Oplever du bivirkninger, når du har forladt klinikken, skal du enten oplyse din akupunktør herom inden næste behandling eller kontakte din egen læge. 

Oplever du åndenød og brystsmerter under eller efter en akupunkturbehandling, skal du straks oplyse akupunktøren, hvis du stadig er i klinikken, og hvis du har forladt klinikken, skal du ringe 112.

Risikoprofil ved akupunktur

Almindelige bivirkninger (1-10%) er mindre blødning og blå mærker.

Ikke almindelige bivirkninger (0,01-0,001%) er inflammation ved indstiksstedet, hævelse, smerte mens nålen er i og lokal muskelsmerte, nerveirritation eller skade. Dette kan give føleforstyrrelser eller midlertidig muskelsvaghed i den påvirket muskel. Træthed, hovedpine, kvalme og svimmelhed kan opleves.

Med til de ikke almindelige bivirkninger hører også en mulig forværring af de symptomer, som er der blevet behandlet.

Sjældne bivirkninger (0,001-0,0001%) udgør lokal irritation, rødme, kløe, øget sved, fald eller stigning af blodtryk, bevidstløshed, hurtig hjerterytme, åndedrætsbesvær, opkast, forværring af helbred, generelle muskelsmerter, begrænset bevægelighed, ledproblemer, kuldefølelse, menstruationsproblemer, depressivt humør, angst, søvnproblemer, rastløshed, nervøsitet, forstyrret syn og tinnitus.

Meget sjældne bivirkninger (mindre end 0,0001%): Hjertebanken, forstoppelse, diarré, mavekramper, vægttab, kredsløbsforstyrrelser, læsion på blodkar, infektion i kroppen, mareridt, dårlig koncentration, taleforstyrrelse, konfus, rystelser, øjeirritation, eufori, pneumothorax, påvirkning af balancen.

(Kilde: Witt, C.M., Pach, D., Brinkhaus, B., Wruck, K., Tag, B., Mank, S. and Willich, S.N., 2009. Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with 229,230 patients and introduction of a medical information and consent form. Forschende Komplementarmedizin (2006), 16(2), pp.91–97.) 

Klagemuligheder

Hvis du efter en behandling oplever gener eller ubehag, der har en karakter, som du ønsker at klage over, eller hvis du evt. ønsker at anlægge et erstatningssøgsmål, skal du kontakte din akupunktør med det samme.

Du kan dertil kontakte Praktiserende Akupunktørers Etiske Råd, som vil håndtere klagesager og viderebringe det til forsikringsselskabet mhp. evt. erstatning.

Find en behandler der kan hjælpe.

Find en akupunktør nær dig

Praktiserende Akupunktører dækker hele Danmark. Derfor kan du finde en veluddannet akupunktør tæt på din bopæl.

Vi er drevet af ønsket om at hjælpe patienter med at få en normal hverdag med deres smerter.