Andre behandlingsmetoder inden for akupunktur

Stimulation af akupunkturpunkter kan udøves på adskillige andre måder, end ved den velkendte og udbredte kropsakupunktur, hvor der indsættes små tynde sterile engangsnåle i forskellige punkter på kroppen.

Derfor kan du opleve, at din akupunktør supplerer din akupunkturbehandling med en eller flere andre akupunkturmetoder.

Du kan læse om de hyppigst anvendte andre behandlingsmetoder herunder.

ØREAKUPUNKTUR - AURICULOTERAPI

Øreakupunktur (auriculoterapi) er en akupunkturmetode, hvor der behandles ved at stimulere punkter og zoner i ørerne, oftest med nåle. 

Denne behandlingsmetode er velegnet til de fleste lidelser og sygdomme, og er en hurtigt virkende behandlingsform.

Din akupunktur kan anvende flere forskellige former for nåle eller redskaber til at stimulere de valgte punkter i øret. De hyppigst anvendte er følgende:

Almindelige akupunkturnåle, der sættes i øret eller på bagsiden af øret.

ASP-nåle (perma-nåle), der er små korte nåle, der bliver siddende i øret og normalt falder ud af sig selv igen efter nogle dage eller 1-2 uger.

Kugler eller frø, som placeres i en zone eller et punkt i øret, og som holdes fast ved hjælp af et lille plaster.

Du skal være særligt opmærksom på infektionstegn, hvis du har fået ASP-nåle placeret i øret. Præcis som ved indsættelse af øreringe i øret, er der en lille risiko for betændelse.

Derfor skal du straks tage ASP-nålen ud (brug din fingernegl/pincet), hvis dit øre begynder at blive ømt, hævet, varmt eller rødt.

CUPPING

Cupping er en behandlingsform, hvor der anvendes et hult redskab (fx glaskop eller silikonekop), der sættes fast på kroppens overflade ved hjælp af vakuum. 

Når der dannes vakuum trækkes huden og det underliggende kropsvæv op i koppen. 

Din akupunktør anvender denne teknik med henblik på fx at forstærke virkningen af et eller flere akupunkturpunkter, for at få en øge blodgennemstrømning, løsne op for myoser og muskelspændinger eller skabe bedre cirkulation i blod- eller lymfekredsløbet.

Afhængigt af hvilke symptomer eller sygdomme, du får cupping for, vil kopperne enten blive sat fast på kroppen i omkring 10-20 minutter, hvorefter de fjernes igen. Eller også trækkes kopperne hen over huden i langsomme glidende bevægelser.  
 
Efter behandlingen kan nogle opleve at have røde plamager på huden, som dog typisk forsvinder i løbet af nogle dage. 

Det er meget individuelt i hvilket omfang, rødme og evt. blålige mærker forekommer, og hvor hurtigt de forsvinder igen.

GUA-SHA

Ved denne behandling bruges små ”massageredskaber / skraberedskaber” oftest lavet af kohorn. Huden i et bestemt område påføres olie og redskabet bruges til at ”skrabe” hen over huden.  
 
Dette giver en øget blodgennemstrømning, hvorved blokeringer kan løsnes op. 

Efter behandlingen kan røde og blå mærker forekomme, som dog forsvinder i løbet af nogle dage.

Det er meget individuelt i hvilket omfang, rødme og evt. blålige mærker forekommer, og hvor hurtigt de forsvinder igen.

ELEKTROAKUPUNKTUR

Ved elektro-akupunktur sendes en meget svag strøm igennem de indsatte nåle for at stimulere akupunkturpunkterne yderligere. 

Strømstimulationen løsner muskelspændinger samt dæmper/blokerer for smertesignaler til hjernen. Elektroakupunktur har i forhold til visse lidelser og kroniske tilstande vist sig at have en stærkere effekt end ved akupunkturbehandling alene med nåle.

Elektroakupunktur kan særligt anvendes til: Smertebehandling, muskelspændinger, sportsskader, ledproblemer, overbelastningsskader etc.

Der er ikke større risici ved anvendelse af elektroakupunktur end ved almindelig nåleakupunktur.

Dog skal du altid oplyse din akupunktør om, hvorvidt du har implanteret pacemaker.

LASERBEHANDLING

Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Laserlyset trænger dybt ind i vævet og stimulerer den enkelte celle på samme måde, som planter udnytter sollyset ved hjælp af fotosyntese. 

Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer. Helingsprocessen forstærkes og immunforsvaret styrkes. 
 
Laserbehandling understøtter således kroppens egne funktioner og får dem til at ske langt hurtigere.

Laserbehandling kan bl.a. anvendes til:

Smertebehandling, muskelspændinger, sportsskader, inflammationstilstande, hudproblemer, hælspore, forkølelsessår, trigeminusneuralgi, etc. 

Endvidere kan laserbehandling anvendes som erstatning for akupunkturnåle til eks. børn.

MOXA

Moxibustion (kaldet moxa) er en behandlingsmetode, hvor tørret kinesisk eller japansk gråbynke rulles sammen og antændes, så de gløder og varmer. Varme er en særdeles effektiv måde at stimulere et akupunkturpunkt på.

Der er flere måder, din akupunktør kan anvende moxa på. Du kan fx opleve følgende metoder:

 • Gråbynken kan være rullet sammen som en cigar, hvor gløden antændes i den ene ende, og efterfølgende holdes over akupunkturpunkter, der skal varmes op.
 • Gråbynken kan placeres direkte på kroppen, hvorefter de antændes og gløder, hvor de fjernes lige før, de er brændt ned.
 • Gråbynken kan lægges i en trækasse, derefter antændes, og så placeres trækassen med den varmende moxa på din krop.
 • Gråbynken kan dertil rulles til en rund kugle, der sættes i toppen af en akupunkturnål, hvor varmen efter antændelse af gråbynken bevæger sig direkte ind i akupunkturpunktet. 

Din akupunktør kan ligeledes placere en skive ingefær eller hvidløg mellem moxa-gløden og din hud. Dette for at øge varmestimulationen yderligere samt at opnå de helende egenskaber fra olierne, der ved varmepåvirkningen trænger ned i huden fra ingefær- eller hvidløgsskiven.

NADA

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) er et særligt system, der er udviklet til at afgifte og afvænne mennesker fra narkotiske rusmidler. Metoden så sin begyndelse i USA i 1970’erne, udviklet af dr. Michael Smith fra Lincoln Hospital, og har siden bredt sig ud over det meste af verden, herunder også Skandinavien. 
 
Det har vist sig, at NADA også egner sig som krise/traumeterapi og personlig procesudvikling. 

NADA tilbydes i Danmark i mange offentlige og halvoffentlige sammenhænge. Du vil ligeledes hos mange akupunktører kunne blive tilbudt NADA.

NADA-akupunktur er et standardiseret program, som består af i at sætte nåle i fem kinesiske ørepunkter i samspil med en strategi eller anden behandling.

NADA er derfor ikke i sig selv en egentlig behandling - men et supplement.

SKALPAKUPUNKTUR / YNSA

Skalpakupunktur (YNSA) er en akupunkturmetode, hvor der sættes akupunkturnåle i udvalgte zoner i hovedbunden. 

Skalp-akupunktur har vist sig særlig effektiv til behandling af neurologiske lidelser og til smerter.

Særligt anvendes skalpakupunktur til:

 • Akutte og kroniske smerter
 • Nervesmerter
 • Funktionelle lidelser
 • Neurologiske lidelser (nervesygdomme)
 • Ansigtslammelse
 • Spasticitet
 • Udviklingsmæssige forstyrrelser hos børn

Der er ikke nogen gener eller bivirkninger forbundet med skalpakupunktur, der adskiller sig fra almindelig nåleakupunktur.

De fleste vil opleve reaktioner på akupunkturbehandling

Uanset, om du får almindelig nåleakupunktur i kroppen - eller om du får behandling med andre behandlingsformer hos din akupunktør, er der altid en mulighed for reaktioner.

Når reaktioner på en behandling er ubehagelige eller generende, kaldes det bivirkninger. Også selv om reaktionerne er helt almindelige og velkendte efter en behandling.

Du kan læse mere om reaktioner og bivirkninger under og efter en akupunktur behandlinger her:

BIVIRKNINGER OG REAKTIONER

Find en behandler der kan hjælpe.

Find en akupunktør

Du kan finde en veluddannet og PA-godkendt akupunktør i hele Danmark. Søg efter en akupunktør tæt på dig.

Vi er drevet af ønsket om at hjælpe patienter med at få en normal hverdag med sine smerter