Kontingent og medlemskategorier

Der er flere medlemskategorier i Praktiserende Akupunktører. Dit kontingent afhænger af, hvilken medlemskategori, du ønsker at blive optaget i.

Du skal derfor tage stilling til medlemskategori for at finde prisen på dit kontingent.

Du kan finde kontingentsatser og læse mere om de forskellige medlemskategorier herunder.

NYE MEDLEMMER OPNÅR 50% RABAT PÅ KONTINGENTET HELE DET FØRSTE MEDLEMSÅR.

Praktiserende Akupunktører tilbyder også medlemskab til studerende på de PA-godkendte skoler. Læs mere om studentermedlemskab her.

Læs her om de forskellige medlemskategorier og kontingentsatser.

Kontingentsatser

Indmeldelsesgebyr kr. 500,00. Betales ved indmeldelse i PA

A-medlemskab kr. 2.480,00 pr. halvår. Betales: 1. jan og 1. juli.

B-medlemskab kr. 1.240,00 pr. halvår. Betales: 1. jan og 1. juli.

C-medlemskab kr. 1.240,00 pr. halvår. Betales: 1. jan og 1. juli.

D-medlemskab kr. 620,00 pr. halvår. Betales: 1. jan og 1. juli.

S-medlemskab kr. 620,00 pr. år. Betales for resten af året ved medlemsskift, derefter hvert år den 1. jan.

Tillæg for anden RAB (zoneterapeut eller massør) kr. 300,00 pr. halvår. Betales: 1. jan og 1. juli.

Studentermedlemmer har gratis kontingent, så længe de er aktive studerende på en PA-godkendt akupunkturskole.

Medlemskategori A - Aktiv praktiserende akupunktør

Kategori A er for dig, der er fuldt aktiv praktiserende akupunktør som fuldtids- eller deltidsbehandler. Når du vælger denne kategori er du fuldt omfattet foreningens kollektive ansvarsforsikring for såvel akupunkturbehandlinger samt øvrige behandlinger, du er uddannet til at udføre.

Vælger du A-medlemskab kan du ligeledes ansøge om RAB-registrering som zoneterapeut eller massør.

B-medlemskab - Praktiserende akupunktør samtidig med overførselsindkomst eller pension

Kategori B er for dig, der praktiserer samtidig med modtagelse af en overførselsindtægt (efterløn, folkepension eller førtidspension).

Du kan blive B-medlem, hvis du modtager overførselsindkomst og dertil:

Er fyldt 60 år og har været A-medlem i sammenlagt 5 år.

eller

Har været A-medlem i sammenlagt 1 år og er modtager af førtidspension.

Vælger du B-medlemskab kan du ligeledes ansøge om RAB-registrering som zoneterapeut eller massør.

C-medlemskab - for dig, der er medarbejderansat som akupunktør

Kategori C er for dig, der er ansat som akupunktør i enten privat eller offentlig virksomhed, hvor din arbejdsgiver varetager den erhvervsansvarlige forpligtelse og øvrige afgiftskrav.

Vælger du C-medlemskab kan du ligeledes ansøge om RAB-registrering som zoneterapeut eller massør.

D-medlemskab - for dig, der i en periode ønsker passivt medlemskab

Såfremt du i en periode ikke skal udøve dit virke som praktiserende behandler, kan du vælge at overgå til passivt medlemskab, indtil du genoptager arbejdet i din praksis. Dette kan være fx, mens du er på en længere ophold i udlandet, afholder barselsorlov o.lign.

D-medlemskab kan ikke bevilges for en periode på mindre en 6 måneder. Hvis din passive periode overstiger 2 år, skal der for at generhverve aktivt medlemskab aflægges en prøve, der defineres af PA.

Du skal være opmærksom på, at din erhvervsansvarsforsikring og foreningens retshjælp ikke dækker, så længe du er D-medlem.

Har du tillæg af RAB-registrering som zoneterapeut eller massør, vil den passive periode også omfatte disse behandlingsformer.

S-medlemskab - For dig, der går på pension

Kategori S er for dig, der ønsker at ophøre med at praktisere som akupunktør, men gerne vil bevare tilknytningen til brancheforeningen og fortsat have mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer.

E-medlemskab - studerende

Studerende på de samarbejdende akupunkturskoler kan opnå medlemskab af PA.

Du kan læse mere om medlemskab for studerende ved at klikke her.

Studentermedlemskab er gratis.

Opsigelse af medlemskab

Ved opsigelse af medlemskab skal dette ske min. 1 måned før 1. januar og 1. juli. Dette skal ske ved anvendelse af opsigelsesformularen, der findes på foreningens intranet (medlemssiden).

Du er først endeligt udmeldt, når du modtager en skriftlig bekræftelse fra foreningen, og det er sikret, at du er indforstået med, at din ansvarsforsikring gennem PA dermed bortfalder.

Opsigelse af medlemskab vil kunne ske fra og med udgangen af den betalte kontingentperiode.

Find en behandler der kan hjælpe.

Hvor finder du en PA-godkendt akupunktør?

Du kan finde en PA-godkendt akupunktør nær ved din bopæl, uanset, hvor du bor. Vi har mere end 500 PA-godkendte medlemmer fordelt i landet. Alle er klar til at hjælpe dig. Indtast postnummeret på den nærmeste større by for at se, hvem du kan få hjælp hos.