Ansøgning om særlige hensyn til skriftlig eksamen

Såfremt du har et handicap eller andre særlige forhold, som gør, at du har brug for særlige hensyn til den skriftlige eksamen, skal du senest 2 måneder før eksamensdatoen udfylde og indsende nedenstående formular til Skoleudvalget.

Særlige hensyn kan fx være:

  • Ansøgning om at få ekstra tid.
  • At sidde i separat lokale.
  • At have en hjælper med til eksamen.

Bemærk, at det på forlangende skal kunne dokumenteres (fx ved lægeerklæring e.lign.), at du er berettiget til særlige hensyn.

Dvs. nervøsitet for at gå til eksamen m.v. ikke kan anvendes som begrundelse.

Når du har indsendt formularen, vil Skoleudvalget vurdere din ansøgning og give dig svar på, om ansøgningen kan imødekommes, evt. vil du blive kontaktet mhp. yderligere information.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis det vil være forbundet med ekstra omkostninger for eksamensafviklingen at imødekomme din ansøgning, vil du kunne opkræves ekstra gebyr for at gå til eksamen dvs. for de direkte ekstra udgifter.

Ansøgninger om særlige hensyn til skriftlig eksamen makuleres umiddelbart efter ansøgningen er blevet vurderet / eksamen er afviklet. Dvs. de gemmes ikke.

Din anmodning er modtaget. Du bliver kontaktet af foreningen inden for få dage.
Her skal du angive, hvilke hensyn, du ansøger om (at have hjælper med, ekstra tid, brug af særlige hjælpemidler eller lign.), og give begrundelse for, hvorfor den skriftlige eksamen ikke kan gennemføres på samme vilkår som andre.
Der skal være givet en begrundelse for behov for ekstra tid i spørgsmålet ovenfor.

Samtykkeerklæring

Jeg erklærer med indsendelse af min ansøgning (sæt hak i hvert udsagn, du er indforstået med):