Ny Energi & World Medicine, NEWM

Mennesket er designet til at helbrede sig selv. Vi søger ikke efter svagheder, diagnoser eller sygdomme, men efter det som forhindrer kroppen i at helbrede sig selv. Vi giver vores bud på, hvad der forhindrer kroppen i at helbrede sig selv samt hvad der kan gøres med vore terapier og hvad man selv kan assistere med.

- Anne Marie Bering, Ejer og Stifter

Skolen og akupunkturen:

Ny Energi i Jylland og World Medicine i København tilbyder en akupunkturuddannelse, der kombinerer Klassisk Akupunktur med ny viden om fascie anatomi. Denne anatomi har 85% sammenfald med meridianbanernes forløb. Derfor taler vi samme sprog, når akupunkturen forklares ud fra en såvel østlig som vestligt model. Denne tilgang gør akupunkturen praktisk, let at forstå og forklare.

Akupunktur er oprindeligt baseret på, at akupunktøren diagnosticerer patienter individuelt ud fra ansigtsdiagnose, tungediagnose og pulsdiagnose. Sygdomme viser altid tegn både i ansigtet, på tungen og i pulsen. Disse diagnosemetoder kaldes tegndiagnoser. Vi praktiserer denne originale akupunkturform. De originale tegndiagnoser er færdigheder studerende får i hænderne, som anvendes til at vælge de rette punkter. Tilgangen erstatter udenadslære og opskrifter med et håndværk baseret på grundforståelse for, hvorledes akupunktur finde ind til årsagen, vælge tilgangen der rammer årsagen og dermed helbrede.

Det helbredende potentiale i mennesket er den stærkeste medicin, der er kendt. Dette potentiale, disse helbredende ressourcer aktiveres gennem en naturlig behandling. Det er lægekunst. Hjernen har et sprog, kroppen har et sprog og psyken har et sprog. Gennem kroppens sprog finder vi ind til kroppens hukommelse for smerte, sygdom, angst osv.  Kroppen kan huske alt, hvert sekund af livet.

Originale diagnosemetoder:

Når vi møder klienter med f.eks. mavesår, finder vi gennem tegndiagnoserne frem til om mavesåret skyldes f.eks. en infektion, allergi, forgiftning, stress, traume, forkert kost eller en arvelig belastning. Gennem de originale diagnosemetoder, aflæser vi sygdommens oprindelse og behandler denne. Vi leder ikke efter svagheder, fejl, mangler eller diagnoser. Vi leder efter det svageste led, hvor kroppen er ophørt med at helbrede sig selv. Kroppen er kodet til at helbrede sig selv. Akupunktur er at hjælpe kroppen tilbage i dette helbredende spor.

Studerende får flg. sidefag belyst i akupunkturens visdomsfulde perspektiv: Øre-akupunktur, Posturologi, Myoreflexterapi og psykotraumatologi.

Personlig udvikling

Akupunkturuddannelsen er en ubeskrivelig rejse og personlig udvikling i at møde mennesker hvor de er, skabe imødekommende og inkluderende relationer, der understøtter akupunktur-behandlingen. Gennem denne uddannelse erfares og praktiseres sund levevis og sunde relationer.

Vi inspirerer til forståelse for vigtigheden i en relation til patienterne. Eksemplets magt, respekten for individet og forståelsen for relationen til patienten kombineret med akupunkturens visdom er årsager til, at vi driver de mest succesrige klinikker i Danmark.

"Med kombinationen af Øre-akupunktur, Posturologi, Myoreflexterapi og psykotraumatologi  som omdrejningspunkt driver vi de mest besøgte akupunkturklinikker i Danmark. Det altafgørende for en akupunktør er, hvilken person der formidler akupunkturen, fordi akupunkturen er mangfoldig. Ny Energi & World Medicine er baseret på at skabe succes i studerendes kommende klinikker." - Anne Marie Bering

Ny Energi & World Medicine, NEWM,

World Medicine -

Slagelsegade 12, 2100 København Ø

Ny-Energi -

Sønderlandsgade 19, 7500 Holstebro

Email: klinik@ny-energi.dk

Hjemmeside: www.newm-dk.com

Telefon: (+45) 97 40 35 40

Træffetid: Hverdage 9.00-15.00

Ansvarlig: Anne Marie Bering

Etableringsår: 1987