Rygning

Akupunktur har gennem en lang årrække været anvendt som et supplement til at gennemføre et planlagt rygestop.

Akupunktur i sig selv forhindrer selvfølgelig ingen i at ryge videre, hvis der ikke er et reelt ønske om at gennemføre et rygestop.

Men din akupunktør kan hjælpe dig med at reducere en lang række af de abstinenser, der kan være ved rygestop - og dertil hjælpe dig med at motivere dit rygestop, så sandsynligheden for at få succes bliver øget.

Forskning i akupunktur og rygestop

En større meta-analyse fra 2019 viser, at kombineres akupunktur med enten moxa (varmeterapi), samtaleterapi eller et rygestopprogram, er der en større sandsynlighed for at få mildere abstinenser samt have større succes med rygestoppet på den lange bane.4

Studiet viser yderligere, at akupunktur er en sikker behandlingsmetode til rygestop.4

Danskernes rygevaner

En undersøgelse fra 2019 viser, at 20% af den danske befolkning mellem 15-79 år ryger.1 Følgevirkninger af rygning har meget store konsekvenser for folkesundheden i Danmark.1

Undersøgelsen viste ligeledes, at 23% bruger et nikotinprodukt som cigaretter, tyggegummi og lignende ud af de 23% oplever 66% at være afhængige af nikotin og 30% af dem oplever at være meget afhængig af nikotin.1

Det kan for de 66% være udfordrende at skulle stoppe med brugen af et nikotinprodukt alene fordi de føler sig afhængige af produktet.1

Akupunktur kan sammen med moxa (varmeterapi), terapi eller rygestopprogrammer være en vej ud af nikotinafhængighed.

Det kan ofte være abstinenser som uro, forøget rygetrang, manglende koncentration, øget appetit og lignende, som gør det vanskeligt at stoppe med at ryge.2

Akupunktur har sammen med moxa, terapi eller rygestopprogrammer vist sig at kunne mildne abstinenser fra rygestop.4

De fleste er godt klar over, at rygning er skadeligt for både en selv og for dem, som bliver udsat for passiv rygning.

Rygning kan være årsag til problemer i graviditeten, gøre mænd impotente, kræft, lungesygdomme og hjerte- og karsygdomme.3

Mindst 50 ud af de mere end 4.000 forskellige kemiske stoffer, som findes i tobaksrøg er kræftfremkaldende.3

Om rygning

Ud af dem, der ryger, ønsker ca. 66% at stoppe med at ryge, ud af dem der ryger dagligt har 61% forsøgt at stoppe, mens tallet er 45% for dem der ryger lejlighedsvis.5

Generelt set er har 60% af dem, der har forsøgt at stoppe ikke modtaget nogen hjælp til at kvitte rygningen.

Årsagen til, folk begyndte at ryge igen skyldes ofte abstinenser og at personen savnede nydelsen ved at ryge.5

Kildehenvisninger til forskning

1. Danskernes rygevaner 2019 (sst.dk) del 1

2. Rygestopguide.ashx (sst.dk)

3. Sundhedsskader ved rygning og passiv rygning - Patienthåndbogen på sundhed.dk

4. Wang, J. H., van Haselen, R., Wang, M., Yang, G. L., Zhang, Z., Friedrich, M. E., Wang, L. Q., Zhou, Y. Q., Yin, M., Xiao, C. Y., Duan, A. L., Liu, S. C., Chen, B., & Liu, J. P. (2019). Acupuncture for smoking cessation: A systematic review and meta-analysis of 24 randomized controlled trials. Tobacco induced diseases, 17, 48. Link: https://doi.org/10.18332/tid/109195

5. Danskernes rygevaner 2019 (sst.dk) del 3

Find en behandler der kan hjælpe.

Derfor skal du vælge en PA-godkendt akupunktør

Medlemmer af PA lever op til høje uddannelse- og efteruddannelseskrav samt skal overholde Etiske og kliniske retningslinier.