Nyheder og artikler om akupunktur og forskning

Praktiserende Akupunktører har igennem foreningens nu 30 årig historie arbejdet for at få akupunktører anerkendt, som et faglig kompetent og sikkert behandlingstilvalg. Foreningen arbejder løbende for at højne patientsikkerheden og tilfredsheden ved at stille høje krav til foreningens medlemmer og uddannelsessteder.

30 års jubilæum

Praktiserende Akupunktører er ikke bare Danmarks største brancheforening for akupunktører. Vi er også den ældste. I år fylder brancheforeningen intet mindre end 30 år, som er gået med målrettet og ihærdigt arbejde for at udvikle og forbedre uddannelsesniveauet, at sikre en høj faglig standard, at øge patientsikkerheden og oplyse om akupunkturens fordele. Vi er nået langt. Det faktum, at anerkendelsen af behandlingsformens positive effekter er steget markant og fortsat stiger – både blandt befolkningen og i det etablerede sundhedsfaglige system – bekræfter, at den mangeårige indsats har gjort en vigtig forskel. Men vi har flere vigtige opgaver foran os. Med ca. 650 medlemmer har brancheforeningen styrke til at blive hørt i sundhedsdebatten. Den stemme skal vi bruge til at sikre en bred politisk og folkelig anerkendelse af de højtuddannede akupunktører i form af en autorisation af vores medlemmer. Sådan giver vi den enkelte borger mulighed for at vælge akupunkturbehandling på samme vilkår som konventionelle behandlingstilbud – med garanti for patientsikkerhed og høj faglig standard. Vi er i gang. Og vi glæder os til 30 år mere!

Kemo-induceret neuropati

Kemo-induceret neuropati kan være vanskeligt at behandle og her kan akupunktur spille en rolle, da behandlingen kan give en ændring i smertescoren, symptomer i nervesystemet og en bedre livskvalitet.

Overvægt

51% af den danske befolkning betegnes nu som overvægtige. En andel, som er stigende. Et større studie viser, at forskellige former for akupunktur kan have en gavnlig effekt på vægten og dermed BMI.

Vi er drevet af ønsket om at hjælpe patienter med at få en god hverdag.