AKUSHIPO

Bettina Rømer Rasmussen
RAB Akupunktur
Vestergade 29C, 1. sal
4600 Køge
Tlf: 61 71 96 98
Telefon: 61 71 96 98
Akupunktur
Posturologi
Auriculoterapi
Velkommen...

I 2001 åbnede jeg dørene til KLINIK FOR TRADITIONEL KINESISK MEDICIN. I 2015 ændrede jeg navnet til AKUSHIPO, som bedre præsenterer de behandlingsformer, som jeg tilbyder.

Jeg anerkender kvaliteterne ved såvel taoistisk som vestlig filosofi og lægekunst og bestræber mig på at holde mig opdateret i bred forstand. I forbindelse med diagnostisering, behandling og vejledning anvender jeg min indsigt og erfaring fra begge verdener, som supplerer hinanden godt. Det er min oplevelse, at dette gør det muligt at varetage manges behov.
Udover akupunktur, shiatsu massage og posturologi tilbyder jeg kost- og livsstilsvejledning.

Selvom vi som mennesker har meget til fælles, er hver eneste person noget helt særligt - og bør behandles derefter...
Forud for al behandling og vejledning stiller jeg derfor en præcis diagnose ud fra en samtale og forskellige undersøgelser.
Det er min hensigt ikke kun at finde "hønen eller ægget" i den aktuelle situation, men hele det "mønster", som gør hver enkelt person unik.
I løbet af de 23 år jeg har været behandler, har jeg erfaret, at der er meget vide grænser for, hvilke problemstillinger et menneske kan løse. Jeg mener, at vi - i vid udstrækning - er konstrueret til at vedligeholde og reparere os selv sådan, at vi kan have det godt hele livet.
De problemer, vi som mennesker kan løbe ind i, skyldes sjældent mangel på behandling, men behandling og vejledning kan stimulere til et mere effektivt helingsforløb og medvirke til at begrænse risikoen for problemer på ny.

Jeg er 59 år, gift og har to voksne sønner.
Jeg har været folkeskolelærer fra 1987 til 2000. Sideløbende hermed mødte jeg og fik stadig større interesse for forskellige alternative behandlingsformer.
I slutningen af 1990'erne besluttede jeg mig derfor for at uddanne mig til akupunktør og shiatsumassør.

Akupunkturuddannelsen er foregået på Skolen for Akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin og Akupunktur Akademiet i Århus.

Shiatsumassageuddannelsen har jeg taget på The Copenhagen School of Shiatsu. Jeg benytter især denne behandlingsform ved stress, energimangel og følelsesmæssige kriser.

I 2003 supplerede jeg med posturologien, som jeg lærte af Dr. Med. Michel Marignan. Han er tilknyttet Ecole de POSTUROLOGIE. Posturologi er læren om kroppens stilling og behandling af de forstyrrelser, som er afledt af kropsstillingen. Disse forstyrrelser forklarer - udover problemer i bevægeapparatet - ofte problemer som tinnitus, svimmelhed, stammen og ordblindhed. Behandlingsformen er oftest øreakupunktur, men også skoindlæg (ikke ortopædiske) kan komme på tale.

Siden april 2007 har jeg været auriculoterapeut. Uddannelsen hertil er en fransk øreakupunkturuddannelse, som jeg har taget hos Anne Marie Vester og Ralph Nogier. Øreakupunkturen anvender jeg sideløbende med de andre behandlingsformer samt ved forskellige afhængighedsproblemer.

Siden 2008 har jeg periodisk undervist i akupunktur.

I 2009 blev jeg medlem af Akademirådet, som jeg trådte ud af efter et par år.

Jeg deltager fortløbende på kurser og har i oktober 2023 deltaget på kurset "Bogstavdiagnoser før vi kan læse og demens før vi dør - hvad gør vi?" med speciallæge Claus Hancke.

Du er velkommen til at læse mere om mig og min praksis på www.akushipo.dk.
Du vil blive kontaktet af den valgte behandler.

Hurtig forespørgsel

Send en besked eller spørgsmål direkte til denne behandler.