Optagelseskrav og efteruddannelse

Praktiserende Akupunktører har gennem mange år arbejdet for at der blev stillet højere krav til at praktisere som akupunktør end til andre alternative behandlingsformer i Danmark.

Foreningens målsætning er, at fremtidens akupunktører skal være uddannet på minimum det europæiske niveau, som ETCMA har sat som mindstekrav.

Dette afspejler foreningens optagelseskrav, som er øget med tiden.

Du skal derfor opfylde de uddannelseskrav, som var gældende i foreningen på det tidspunkt, hvor du afsluttede din akupunkturuddannelse.

Læs mere om foreningens krav til din uddannelse og din efteruddannelse.

Optagelseskrav ved indmelding

Du skal sende os dokumentation for at have gennemført disse fag og eksamener:

  • Bestået skriftlig PA-eksamen (har du ikke dette, kan du tilmelde dig som ekstern deltager).
  • Bestået eksamen i Anatomi/fysiologi - 200 timer.
  • Bestået eksamen i Patologi/sygdomslære og farmakologi - 100 timer.
  • Gyldigt førstehjælpskursus (dvs. maks. 2 år gammelt).
  • Gennemført 10 timers undervisning i Lovgivning og klinikdrift.
  • Gennemført 50 timers undervisning i psykologi.
  • Gennemført 50 timers undervisning i andre behandlingsformer.

Optagelseskravet for selve akupunkturuddannelsen er baseret på tidspunkt for afsluttet eksamen (timer er eksklusiv selvstudie og forberedelse):

Alle fra og med 1. maj 2020: Uddannelse med minimum 533 timers teori, 400 timers klinisk praksis.

Afsluttet fra 01.05.19-30.04.20: Uddannelse med minimum 453 timers teori, 316 timers klinisk praksis.

Afsluttet fra 01.05.18-30.04.19: Uddannelse med minimum 383 timers teori og 233 timers klinisk praksis.

Afsluttet fra 01.04.16-30.4.18: Uddannelse med minimum 300 timers teori og 125 timers klinisk praksis.

Afsluttet før 1. april 2016: Uddannelse på samlet minimum 250 timers uddannelse.

Ansøgning om merit eller andet uddannelsesgrundlag

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder optagelseskravet baseret på din uddannelse, fx fordi den er meget gammel eller måske taget i udenlandet, er du velkommen til at kontakte foreningen.

Vi vil gerne helt uforpligtende give dig en bedømmelse på dit ansøgningsgrundlag.

Kontakt foreningen på: info@aku-net.dk og send din uddannelsesdokumentation til os.

Efteruddannelseskrav

Som medlem af PA skal du opfylde følgende krav til at vedligeholde din forpligtelse til efteruddannelse:

  • 48 timers efteruddannelse hvert 3. år.
  • Opdateret førstehjælpskursus hvert 2. år, på minimum 3 timer afholdt med en instruktør, som er godkendt af Dansk Førstehjæps-Råd.

For at bibeholde din RAB-registrering, skal du kunne dokumentere, at din efteruddannelse lever op til PA’s krav om minimum antal efteruddannelsestimer.

PA skal dokumentere dette over for Styrelsen for Patientsikkerhed.

PA bistår gerne med vejledning til, hvor du kan få din efteruddannelse.

Du kan løbende selv uploade din efteruddannelse via din medlemsprofil på hjemmesiden.

I vores øjne er PA den mest seriøse brancheforening inden for akupunktørfaget.

En brancheforening der kontinuerligt arbejder for at højne det faglige niveau blandt sine medlemmer, og som arbejder på, at vi i Danmark når op på ETCA niveau, hvilket vi finder meget vigtigt.

Dertil kommer at foreningen har fokus på synliggøre akupunkturfaget på flere niveauer, bl.a. på det politiske niveau, men også blandt den almene befolkning. Desværre er der stadig en udbredt opfattelse af, at akupunktur er lidt ‘mystisk’, ikke mindst blandt læger.

Et rigtigt godt initiativ er, at PA har allieret sig med et PR bureau, så kommunikation og markedsføring planlægges og håndteres på både strategisk og operationelt plan. 

En anden vigtig opgave, som PA håndterer, er arbejdet for en autorisation, hvilket jeg (Mette), som fysioterapeut, ser som den eneste rigtige vej til accept og respekt for akupunktørfaget i det etablerede sundhedsvæsen.

Sidste vinkel er samarbejdet mellem PA og akupunkturskolerne, hvilket er et vigtigt bindeled mellem studerende, og senere uddannede akupunktører og PA.

Mette & Song - Akupunktur & Sundhed i Holte

Find en behandler der kan hjælpe.

Hvor finder du en PA-godkendt akupunktør?

Du kan finde en PA-godkendt akupunktør nær ved din bopæl, uanset, hvor du bor. Vi har mere end 500 PA-godkendte medlemmer fordelt i landet. Alle er klar til at hjælpe dig. Indtast postnummeret på den nærmeste større by for at se, hvem du kan få hjælp hos.